Page
Vervepremier

Vervepremier

07.12.2017

Det ble gjort 2 forsøk på å få inn forslag til vervepremier, men bare ett bidrag ble sendt inn.

Det har kommet inn få vervekuponger.

 

Landsstyret har omgjort sitt vedtak ang vervepremier til:

Landsstyret kjøper inn 3 premier fra norske duodjiutøvere.

 

Alle betalende medlemmer i 2014 er med i trekningen av 3 premier á kr 2000,-.

Premiene vi deler ut for 2014 er fra norske duodjiutøvere.

 

 

Premiene stilles ut og trekkes på vårt landsmøte i Alta våren 2015.