Årsreferat 2009

Årsreferat 2009

Referat fra årsmøte i NFSD 29.04.09 Isak Saba senteret kl 19.00

 

Disse møtte ; Marit Guttorm, Olav Dikkanen, Per Andersen, Kirsti Suoŋir, Åge Vælidalo, Hjørdis Nilsen, Liv Nilsen. Berit Mienna, Reidun Vælidalo

SAKER;

1. Dagsorden - godkjenning ,innkalling valg av møtedirigent og sekretær

2. Årsmelding

3. Regnskap

4. Tiltaksplan

5. Informasjon fra landsorganisasjonen i SD

6. Budsjett

7. SAKER

8. Valg

 

SAK

1. Dagsorden -

Godkjenning ,innkalling valg av møtedirigent og sekretær

Dagsorden og innkalling godkjent , Reidun Vælidalo velgt som møteleder og

sekretær ; Magnhild Mathisen

SAK

2. Årsmelding

 

Lagt frem med småe endringer på deltakelse or representasjon

 

SAK

3 .Regnskap

Regnskap godkjent med endringer på leders lønn

 

 

SAK

4. Tiltaksplan

Se vedlegg

 

SAK

6. Budsjett

Studiereiser ; til markeder for å bli kjent med andre områder

 

Stipender; 3 x 5000,-

 

Stipender også på messer og deltakelse

Arbeide med å få ut bøker/ dokumentasjon utgivelser

Søknaden sendes inn til styret.

 

SAK

5. Informasjon fra sekretæren og kontoret,

Sekretæren har ikke fått permisjon slik at hun slutter i Landsorganisasjonen

Alt av henvendelse må skje til leder; Karl Fredrik Teigen

SAK

7. landsmøtesak høringsdokumenter

KONTIGENT – endringsforslag og tillegg

Ungdommer kr 100.-

Familiemedlemskap (barn under 16 år ) kr 350.-

ORGANISASJONSSEKRETÆR

Forslag til arbeidstakeren om at arbeidsmiljøloven følges

Plikter for arbeidstaker kap 2.3 bør også inn i arbeidsavtalen må følges , dersom annet ikke er avtalt

KAP 16 arbeidstakers rettigheter må også følges, dersom ikke annet er avtalt

SAK

8. VALG
Valg av styret;
Leder; Reidun Vælidalo

Kasserer; Marit Guttorm

Sekretær; Magnhild Mathisen

Medlem ; Kirsti Suoŋir

Medlem: Per Andersen

 

Varamedlem; Åge Vælidalo, Berit Mienna, Katrine Trane Nilsen

 

Landstyret; Reidun Vælidalo medlem med Berit Mienna som vararepresentant

 

 

Valg av landsmøterepresentanter;

1. Berit Mienna

2. Åge Vælidalo

3. Kirsti Suoŋir

4. Per Ove Roska

Marit Guttorm og Per Andersen , Olav Dikkanen Varamedlemmer

 

Enstemmig vedtatt

 

Møtet heva;

 

kl 21.30 Magnhild Mathisen, møtereferent

Unknown User

08.12.2017

Øst - Finnmark