Organisasjonen

Sámiid Duodji er en landsomfattende medlemsorganisasjon som arbeider for å bedre duodjiutøvernes rammebetingelser i tillegg til service - og informasjonsoppgaver for sine medlemmer.


Landsorganisasjonen i Sámiid Duodji ble stiftet i 1979.

Etter en omorganisering i 2000 ble det oppretta 6 regioner, samt en faggruppe som dekker alle regioner.
På landsmøtet i 2014 ble faggruppa tatt bort og Ungdomsgruppa godkjent.


Sørsame området

Nordland

Troms

Vest-Finnmark

Midt Finnmark

Øst-Finnmark

Ungdomsgruppa