DOKUMENTER

Duodjiavtalen

Landsorganisasjonen Sámiid Duodji er gjennom sine medlemmer den største og mest representative duodjiorganisasjonen i Norge, og forhandler årlig med Sametinget om næringsavtalen for duodji.

Møtereferater

Her legges referater fra landsmøter og landsstyremøter ut fortløpende

Strategisk plan