Nyheter

Duodjipris

Landsmøtet i 2014 vedtok at det skal innføres duodjipris. Duodjiprisen utdeles som honnør til mottakeren for verdifull innsats innen duodji.

Dagens anbefaling

Dagens anbefaling er bladet HEMSLÖJD NR 5 - 2014

Vervepremier

Samiid Duodjis landsstyre har vedtatt at vi skal innføre vervepremier f.o.m 2014

Momsfritak og heving av moms grensen

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å heve omsetningsgrensen for å være momsregistrert fra 50.000 til 150.000 kroner. Dersom Stortinget vedtar dette vil ordningen gjelde fra 1.1.2015.

Landsmøte 2015

Det sendes derfor ut forespørsel til regionene om det passer best med: 10-12 april 2015 eller 8-10 mai 2015. Svarfrist: 10. desember 2014.

`