Page
Duodjipris

Duodjipris

07.12.2017

Landsmøtet i 2014 vedtok at det skal innføres

duodjipris.

Duodjiprisen utdeles som honnør til mottakeren

for verdifull innsats innen duodji.

Alle regioner oppfordres til å komme med forslag

på kandidater.

Kandidater må være tilhørende på norsk side av

Sápmi.

Kostnadsramme for duodjiprisen settes til inntil

kr. 10 000 som inkluderer gjenstand og
plakett/diplom.


Jury til å utrede tildelingen av prisen er

landsstyret.


Landsstyret offentliggjør deretter prisvinner og


forestår utdeling av prisen på landsmøte i 2015.


Frist for forslag: 1. februar 2015