BLI MEDLEM


Som medlem i landsorganisasjonen Sámiid Duodji


  • ..blir dine næringsinteresser ivaretatt
  • ..blir dine rammevilkår som enkeltprodusent bedret
  • ..blir dine utviklingsmuligheter som duodjiutøver stimulert
  • ..får du en organisasjon som er høringsinstans ovenfor myndighetene
  • ..får du sikret duodji en kulturbasert næringsutvikling
  • ..får du et faglig politisk samarbeid med andre lignende organisasjoner i Sápmi
  • ..vil du som har duodji som fag bli del av en fagorganisasjon som ivaretar dine interesser.

Medlemskontingent for 2018

Du kan melde deg inn i en av disse regionene;

ÅARJEL SAEMIEN DAJVE (Sørsamisk område)
DUODJE NORDLÁNNDA (Nordland)
ROMSSA S ÁMIID DUODJI (Troms)
OARJE FINMÁRKKU (Vest-Finnmark)
GASKKA FINMÁRKKU (Midt-Finnmark)
NUORTA FINNMÁRKKU (Øst-Finnmark)
UNGDOMSGRUPPA (ungdom født i 1989-1999)

Duodjeutøvere som står i duodjeregisteret: 300 kr
Personlig medlemskap over 25år: 250 kr
Ungdom 15-25 år:100 kr
Pensjonist: 150 kr
Searvi/duodjilag: 550 kr
Gávpier: 550 kr
Familier: 350 kr

Betal med VIPPS:


#518894 samiid duodji (SD kontingent)


eller

Betal til konto:


4509 29 70586


Innbetalingen merkes med;


Navn, fødselsår & region for at medlemskapet skal bli registrert på rett region.
Alle familiemedlemmer skal registreres med navn og fødselsår.


Dersom det er for lite plass på giroen/merknadsfeltet skal navn og fødselsår sendes pr post eller mail til samiidduodji@gmail.com for registrering.


Personer under 15 år teller ikke med i medlemstallet i sentralregistret, og danner heller ikke grunnlag for beregning av delegater til landsmøter.

Dersom du betaler pr bank/nettbank eller ønsker giro i posten må du fylle ut skjemaet