Årsreferat 2010

Årsreferat 2010

Årsmøte i Nuorta- Finnmárkku Samiid Duodji

3.mai kl 18:00 ved samfunnshus i Varangerbotn

 

Disse møtte; Reidun Vælidalo, Per Andersen, Olav Dikkanen, Åge Vælidalo

Marit Kristine Guttorm, Per Ove Roska, Kirsti Suongir, Magnhild Mathisen

 

DAGSORDEN :

1. Åpning

- Godkjenning og innkalling av saksliste

2. Konstituering

- Valg av møteleder

- Valg sekretær

- Valg av to representanter til å underskrive protokoll

3. Årsberetning 2009

4. Regnskap

5. Budsjett 2010

6. Innkomne saker

7. Valg

8. Avslutning

 

 

SAK 1 Åpning

Den samiske halvtimen er gått, og leder Per Ove Roska ønsker velkommen

Godkjenning og saksliste godkjent

 

 

SAK 2. Konstituering

Møteleder; Per Ove Roska

Møtesekretær: Magnhild Mathisen

 

2 til å underskrive protokollen

Reidun Vælidalo og Per Andersen

 

 

SAK 3. Årsberetning

Nytt punkt om medlemmer:

NFSD har 9 betalende medlemmer

NFSD har ikke mottatt regionstøtte 2009.

 

Det ble debatert om hvorfor vi ikke har mottatt regionsstøtte for 2009.

 

SENDES INN PÅ NYTT

NFSD sender inn vedtatt handlingsplan

Medlemstall 2008 sendes inn

Regnskapet 2008

Budsjett 2008

Vedtak årsmeldinga godkjent med endring

 

 

SAK 4. Regnskap

 

Beholdning Kr 52.583.43 kr pr 2010-05-03

Legges ved og sendes inn til SD

 

NFSD har ikke hatt stor aktivitet da regionstøtta ikke er kommet inn fra SD sentralt

 

Vedtak; regskapet vedtatt

 

SAK 5. Budsjett

Regionsstøtte; kr 42.000,-

Medlemskontigent; kr 3000.-

Inntekter kr 45.000.-

 

Utgifter

Stipend kr. 5000.- x 3= kr 15.000.-

 

Aktivitet : kr 10.000 ( medlemsmøter, styremøter og reiseregninger)

 

Studietur; kr 40.000.-

 

Duodjikvelder : kr 30.000.-

SUM kr 95.000.-

 

 

SAK 6. Innkomne saker

- Valg av landsmøtedelegater:

- Reidun Vælidalo Olav Dikkanen velges som delegat

- Åge Vælidalo reiser for valgkomiteen

- Hjørdis Nilsen reiser for sameforeningen velges som delegat

- Vi inviterer nye og gamle medlemmer fra Sør-Varanger

- Olav Dikkanen reiser for Per Ove Roska

 

SAK 7 Valg

Leder; Per Ove Roska ( 2 år) vara for leder: Hjørdis Nilsen

Nestleder ; Hjørdis Nilsen (1 år)

Kasserer:; Marit Kristine Guttorm ( 2 år)

Sekretær; Magnhild Mathisen ikke på valg

Medlemmer: Kirsti Suongir, ( 2år) Berit Mienna ikke på valg

Varamedlem: Katrine Trane Nilsen (2 år ) og Åge Vælidalo (1 år)

 

Faggruppa; Per Andersen foreslåes videre

 

 

SAK 8 Avslutning:

Det gamle styret takker for seg og håper det nye styret får et godt duodjeår.

 

Rett referat

 

Reidun Vælidalo Per Andersen

 

Unknown User

08.12.2017

Øst - Finnmark