Handlingsplan 2009

Handlingsplan 2009

TILTAKSPLAN FOR NUORTHA FINNMARKKU SÁMIID DUODJI/ ØST-FINNMARK SD

 

2009

Visjon

Ivareta tradisjoner og utvikle tilhørighet

 

Overordnet mål;

Å være pådriver for utvikling av kulturbærende, faglig og næringsrettet

virksomhet.

 

Kjerneverdier

  • Pådriver
  • Tradisjon
  • Kulturell
  • Faglig
  • Næring

 

 

Virksomhetsidè

Å utvikle en økonomisk og kulturell bærekraftig duodji

 

Strategi

Å forme gode rammebetingelser for næringen i duodjeavtalen, og for duodjeutøvere generelt

 

NFSD har 18 medlemmer, medlemstallet går oppover.

 

2009 aktiviteter;

 

1. Medlemsmøter

Bugøyfjord

Nesseby

Deatnu

 

2. Veilederstilling NFSD

Styret jobber aktivt for å få til veiledningsstilling i regionen, med utgangspunkt SD

sin rapport (laget av Gry Fors)

 

3. Duodjekvelder i Nesseby og Bugøyfjord med sosialt samvær

 

 

 

4. Deltakelse / studiereiser

 

5. Stipender

 

 

SAK 3 REGNSKAP

Beholdning kr. 61.000.- se vedlegg

 

SAK 6 BUDSJETT

Studiereiser ; til markeder for å bli kjent med andre områder

 

Stipender; 3 x 5000,-

 

Stipender også på messer og deltakelse

 

Søknaden sendes inn til styret.

Unknown User

08.12.2017

Øst - Finnmark