Årsmelding 2008 og virksomhetsplan 2009

Årsmelding 2008 og virksomhetsplan 2009

Faggruppa, Faagasearvi, Faagesiebrie

 

 

 

 

Årsmelding 2008

 

Samiid Duodjis Faggruppe har i 2008 hatt 5 medlemmer.

Vi har ikke hatt midler å arbeide med dette året.

Vi søkte i desember 2007 ”regionale designmidler” fra Norsk Form, til et prosjekt vi kalte ”Grønn design i en samisk kontekst, og hvem bør ha ansvaret for samisk design.” Prosjektet ble bevilget midler og har resultert i en rapport som finnes på www.duojar.no.

Hele Faggruppa møttes under seminaret om ”Grønn design” i Tromsø til medlemsmøte, hvor vi lagde prioriteringer for det videre arbeidet.

Vi regner med økt virksomhet i 2009, da vi får utbetalt organisasjonsstøtten fra SD.

 

 

Laila Wilks

leder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomhetsplan 2009.

 

Vi vil prioritere arbeidet med medlemsverving.

Vi vil også dette året be de ulike regioner om informasjon ang hvem som har fagbrev eller tilsvarende slik at vi kan sende ut invitasjon til medlemskap. Vi har som mål å få medlemmer fra hver region.

 

-Vi vil arbeide aktivt for at det blir igangsatt Høyskoleutdanning i duodji i sør- og lulesamisk område. Sami Allaskuvlla har det fomelle avsvaret for all opplæring i duodji i Norge, og tilbudet har hittil bare vært i Kautokeino.

 

-Vi vil initiere til samarbeidsprosjekter med andre urfolk, felles kurser og treff for å utveksle erfaring og praktisk kunnskap.

 

-Oppfølging av de viktigste anbefalingene i designprosjektet i henhold til rapporten, som er:

 

 

 

 1. ANSVAR

Det foreligger et overordnet ansvar som bør plasseres slik:

- politisk ansvar: Sametinget

- faglig ansvar: Organisasjonen Samiid Duodji

 

 

 1. ORGANISERING

Det anbefales at det initieres et prosjekt av en viss varighet (5 år).

 

Prosjektansvarlig :

Samiid Duodji

 

Styringsgruppe:

Sametinget, Faggruppa i Samiid Duodji, Innovasjon Norge (Designansvarlig), Norsk Form, Duojar/designer.

 

Ressursgrupper:

Prosjektet bør initieres som et samarbeid mellom følgende aktører for å gi det tilstrekkelig tyngde:

Sametinget, Samiid Duodji, Duodjeinstituhtta, Innovasjon Norge, Norsk Form og aktuelle fylkeskommuner.

 

Finansiering:

De samme aktører som i ressursgruppa.

 

Prosjektledelse:

Prosjektleder og prosjektmedarbeider

 

 

 1. MANDAT
  1. Definere Samisk Design
  2. Etablere et Samisk Designforum med deltakelse av aktuelle design-utøvere innen samisk design
  3. Arrangere årlig workshop
  4. Arrangere årlig utstilling
  5. Arrangere årlig designseminar med deltakelse fra hele Sapmi
  6. Etablere et desentralisert utdanningsløp i samisk design
  7. Etablere stipend-ordning for samisk design
  8. Legge fram forslag til framtidig organisering og finansiering av tilrettelegging for samisk design på bakgrunn av erfaringene opparbeidet i prosjektperioden

 

Unknown User

08.12.2017

Faggruppa