Handlingsplan 2008 - 2009

Handlingsplan 2008 - 2009

Gaska-Finnmárkku Sámiid Duodji

 

Handlingsplan 2008 -2009

 

1. Søke om midler

Kulturmidler fra kommunene, banker, Sametinget,

SOL, fylket, Innovasjon Norge, samarbeid duodji/reiseliv, IFI.

 

2. Kursvirksomhet

Styremedlemmene tar ansvar for kurs på sine steder.

Helgekurs, kveldskurs, temakvelder.

Avklaring hva regionene og SD sekretariatet tar seg av.

SD kan sende søknader på vegne av regioner.

 

3. Medlemsmøter

I Karasjok og i Billefjord.

 

4. Veilederstilling GFSD

 

5. Duodjiverksted i Karasjok

 

6. Strikkekafe i Billefjord

 

7. Medlemsverving

 

8. Medlemsskriv, informasjon

 

9. Deltakelse på messer, stand, brosjyrer

 

10. Studiereise

 

11. Etablering av kulturarbeidsplasser i Billefjord

 

12. Deltakelse i SD hjemmesider

 

 

SD:

1. Ordne med kursbevis

2. Ordne med kursplaner

3. Skjemaer til kurs

4. Studieorganisasjon

5. Sende ut årsmøtedokumenter, styreprotokoller, handlingsplan

6. Søke om midler til fellesprosjekter

7. Varig driftstilskudd til Mearrasámi Duodjedállu

8. Hva skal Magnhild gjøre

9. For sent ute med meldinger, innkallinger, lage en plan

10. Avklaring hva regionene og SD sekretariatet tar seg av.

Lage retningslinjer.

 

 

Landsmøtesaker:

  1. Egen studieorganisasjon
  2. 3 årig satsingsområde for det sjøsamiske
  3. Duodjimesser med andre arrangementer
  4. Planlegging av SDs 30 år-jublieum i 2009, forslag om Samerådets pris, jubileumshefte
  5. Oversikt over hva som fins av dokumentasjoner, innsamlingsarbeid, kursplaner, alt medlemsorganisasjonene har drevet på med. For å kunne samarbeide over regiongrensene for å utveksle ideer, lære av hverandre, spesielt hvordan fylle konto. Dette også for å vite om hvilke prosjekter som allerede er gjort, og om hva det er behov for innen sámi duodji.
  6. SD må foreta en kartlegging av hvilket behov det samiske samfunnet har i forhold til utredninger,dokumentasjoner for at denne kunnskapen ikke skal gå tapt, og på hvilken måte dette skal skje.
  7. Samme kursavgift/ priser på div. duodji

 

 

 

Unknown User

08.12.2017

Midt - Finnmark