Region Troms - årsmøte

Region Troms - årsmøte

Invitasjon til Romssa Samiid Duodjis årsmøte 2013

 

Romssa Samiid Duodji avholder årsmøte på Vollan gjestestue.

Lørdag 23.02. 2013 kl. 10.00

Saker til årsmøtet må være kommet til styret innen 18.2.13.

 

Foreløpig program og saksliste:

 

Fredag 22.02:Kl.19.00: Innføring i bruk av Facebook

Kl.21.00: Middag

 

Lørdag : Kl. 10.00: Årsmøte

Saksliste

1. Konstituering

2. Årsmelding

3. Regnskap 2012

4. Budsjett 2013

5. Handlingsplan 2013

6. Innkomne saker

7. Valg

 

Kl. 13.00:Avslutning med lunsj

 

Påmelding innen fredag 15.2. sendes pr. post, tlf. el mail til følgende adresse/tlf.nr:

 

Romssa samiid duodjiv/ Oddveig Nymo Dalbakk, Reinåsveien 92, 9440 EVENSKJER

Mailadresse: ny-dal@hlkbb.no / Mobil: 990 12 909.

 

Gi også beskjed:

  • om du har behov for å overnatte

  • om du ønsker å delta på"seminaret og middag fredag.

RSD dekker middag fredag, overnatting og lunsj lørdag.

 

Styret

Unknown User

08.12.2017

Troms