Årsreferat 2009

Årsreferat 2009

Årsmøte i Sámiid Dudoji region vest-Finnmark.

 

Møtereferat fra årets årsmøte i Kautokeino Årsmøte i Samiid Duodji vest år 2008

 

Sak 1/ 09 Godkjenning av forslag til vedtekter for SD, årsmøte har ingen merknader til forslaget. Vedtak enst. 

 

Sak 2/ 09 Netthandel . Inga H. Hætta orienterte om denne saken til årsmøte. 

 

Sak 3/ 09 Årsmelding for 2008.

Det kom frem at DI bør skaffe maskin for og skrape bellinger.

Årsmøte vil at styret i SD skal lage en samarbeids avtale med DI om bruk av verksteder og utstyr til duodji og kurs virksomhet.

SD er en kultur av husflids / håndverks organisasjon for og hjelpe sine medlemmer og produsere og selge sine produkter.

SD er en stor organisasjon i Kautokeino med 110 medlemmer.

 

Sak 4/ 09 Rengskap for 2008 Vedtak enst godkjent.

 

Sak 5/ 09 Landsmøte utsendinger.

Årsmøte valgte disse som utsendinger det er fem som skal reise det ble valgt slik at blant disse blir fem som reiser.

1 Leder: Klemet K Hætta 

2 Nestleder: Ann Mari Sara 

3 Karen Anne Gaup 

4 Anne Lise Hætta 

5 Karen Anne J. Gaup . 

6 Marit Ranghild H. Bærh 

7 Ovla Gaup 

8 Anbjørg Biti 

9 Isak N.P . Eira 

10 Inger Anne Siri Triumf. 

 

Sak 6/ 09 Valg . 

Leder: Klemet K Hætta 

Nestleder : Ann Mari Sara 

Styremedlem Marit Ranghild H. Bærh ” Anbjørg Biti . ” Isak A. Buljo valgt 2008. 

Varamenn: Karen Anne A Gaup Sajet Sakari Anne Lise Hætta Karen A, J. Gaup . 

 

Sak 7/ 09 Landsmøte saker. 

1 Krav til tilskudd er for høyt. 

2 Krav til Duodji mantall er krav om salg for høyt. 

3 Duodji merke skal brukes den som allerede SD har SD må oppfordre medlemmer og søke og få bruke den. 

SD er bekymret at det kommer så mye Finske suovenirer til Norge. 

 

Møte hevet kl 2000 Under skrifter av protokoll. 13 feb. 2009 

Klemet K Hætta,  Ann Mari Sara, Anbjørg Biti, Karen A. J. Gaup, Karen Anne A. Gaup, Inga H Hætta, Marit Ranghild H. Bærh, Klemet K. Hætta sing

Unknown User

08.12.2017

Vest - Finnmark