Årsreferat 2010

Årsreferat 2010

Årsmøte i Samiid Duodji den 24-02-2010 På Villmarksenter.

 

Sak 1/10 Åresberetning for 2009 Enst. Godkjent 

 

Sak 2/10 Regnskap for 2009 Enst. Godkjent Det er 13 .000.- i underskudd, tilskudd er ikke kommet inn.

 

Sak 3/10 Budsjett for 2010 Enst. Godkjent Leder godtgjørelse settes til 10.000.-

Sak 4/10 Valg av utsendinger til Landsmøte i Samiid Duodji 2010 

Utsendinger til Landsmøte 2010 

Klemet K Hætta. Isak N.P. Eira. Marit G.J.Eira Karen Anna A. Gaup May Britt Eira. Anne Marja Gaup Eira, Ovla Gaup. Anne Lise Hætta Anne Merete Gaup. Ann Mari Sara, Vedtak.

 

Sak 5/10 Valg av styremedlemmer: 

May Britt Eira valgt for 2 ĺr. 

Isak N.P.Eira valgt for 2 ĺr Styrets sammen setning ble. 

Leder: Klemet K. Hætta valgt 2009 

Nestleder May Britt Eira valgt St,medl. 

Marit Ranghild H. Bærh. Valgt 2009 ramab-7@hotmail.com 93085360 

Annbjørg Biti annbiti@online.no 91302766 

Isak N.P:Eira 

Varamenn: Karen Anne j. Gaup. Olavi Sajet Sakkari Anne Lise Hætta Karen Anne A. Gaup/Furuli 

Disse er valgt for 1 ĺr. 

 

Sak 6/10 Kurs Lćrær betales med kr 200/250 pr time Vedtak enst. 

 

Rett avskrift bevidnes: Klemet K Hætta klemetkh@broadpark.no 48181892 24-02-2010

 

Unknown User

08.12.2017

Vest - Finnmark