Årsreferat 2011

Årsreferat 2011

Møtereferat Vest-Finnmark årsmøte

Dato: 29. juni 2011 kl 18:30.
Sted: Villmarkssenteret, Kautokeino.

 

Sak 1
Nestleder Per Ove Roska ønsker velkommen.

Landsstyret presenterer seg:
Nestleder Per Ove Roska
styremedlem Risten Anne Eira Oskal styremedlem Solveig Johannessen organisasjonssekretær Aline Mikkelsen observatør: tidligere styremedlem Per Andersen

 

Sak 2
Godkjenning av årsmøtedeltakere
Landsstyret har ikke lister over betalende medlemmer i 2010 og 2011.

Årsmøtedeltakere:
May-Britt Eira
Ellen Bongo Eira
Marit Gaup Eira
Inger Mari Siri Gaino
Karen Anne Gaup
Inger Marie Sokki
Alle deltakere er enstemmig godkjent.

 

Sak 3
Konstituering
Forslag:
-valg av møteleder: May Britt Eira
-valg av referent: Aline Mikkelsen
-valg av tellekorps: Risten Anne Eira Oskal og Solveig Johannessen
-valg av 2 protokollunderskrivere: Ellen Bongo Eira og Karen Anne Gaup. Enstemmig valgt.

May Britt Eira overtar som møteleder.

 

Sak 4
Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

 

Sak 5
Årsmelding og regnskap for 2009
Ingen deltakere på årsmøtet har papirer som tilhører regionen. Årsmøtet kan ikke godkjenne årsmelding og regnskap for 2009. Årsmelding og regnskap for 2009 enstemmig ikke godkjent.

-manglende regionstøtteutbetaling i 2010.
Landsstyret informerer om at regionen taper regionstøtten som skulle utbetales i 2010 siden

dokumentasjon av medlemskontingent og revisorbekreftelse for regnskap 2009 mangler.

Det er heller ikke kommet forklaring på differanse på underskuddet i regnskap 2009 og årsmøteprotokoll.
Ingen deltakere på årsmøtet har papirer som tilhører regionen.

Årsmøtet tar dette til etteretning.

 

Sak 6
Årsmelding og regnskap for 2010.
Ingen deltakere på årsmøtet har papirer som tilhører regionen. Årsmøtet kan ikke godkjenne årsmelding og regnskap for 2010.

Regionen starter på nytt med blanke ark, når nytt styre er valgt får region Vest-Finnmark utbetalt regionstøtte for 2011 umiddelbart.

Enstemmig vedtatt

 

Sak 7
Det nye styret får i oppdrag å utarbeide virksomhetsplan og budsjett for 2011.

Enstemmig vedtatt

 

Sak 8
Ingen deltakere på årsmøtet har vedtekter som tilhører regionen. Årsmøtet velger nytt styre for 1 år. Det velges 3 styremedlemmer for dette året. Det opprettes ny konto for regionen og regionen registreres i Brønnøysundregistret.
Enstemmig vedtatt

 

Forslag til nytt styre -styreleder: May Britt Eira Enstemmig valgt

-nestleder: Karen Anne Gaup Enstemmig valgt

-styremedlem: Ellen Bongo Eira Enstemmig valgt

-3 varamedlemmer: Inger Marie Sokki, Marit Gaup Eira, Inger Mari Siri Gaino Enstemmig valgt.

 

Sak 9
Avslutning ved Per Ove Roska

Møtet avsluttet kl 20:00


Ellen Bongo Eira Protokollunderskriver

Karen Anne Gaup protokollunderskriver

 

Unknown User

08.12.2017

Vest - Finnmark