Page
Landsmøte 2015

Landsmøte 2015

07.12.2017

Landsstyret har vedtatt at landsmøte i 2015 legges til Alta.

Pga økonomi er det en fordel at landsmøtet legges nær en flyplass (sist det var i vest-Finnmark ble landmøtet avholdt i Kautokeino, 2009).
Region Vest-Finnmark er vertskap for landsmøtet, og kan dersom de ønsker det, arrangere et kulturelt innslag, med egne midler


Dato for landsmøtet bør settes i god tid.

Det sendes derfor ut forespørsel til regionene om det passer best med:

10-12 april 2015

eller

8-10 mai 2015.

Svarfrist: 10. desember 2014.