Faggruppa, Faagasearvi, Faagesiebrie

08.12.2017

Faggruppa

Les mer

ÅRSMØTE ÅARJELSAEMIEN DAJVE 27.11.2010

08.12.2017

Sør Samisk

Les mer

Mat og sangkveld - Kurs gahper

08.12.2017

Nordland

Les mer

Referat fra årsmøte 12. mars 2010

08.12.2017

Nordland

Les mer

"Veilederstilling innenfor duodje i lule- og pitesamisk område." (Utredning 1.juni 2009)

08.12.2017

Nordland

Les mer

Sámiid Duodjis kommentar til utredningen "Veilederstilling innenfor duodje i lule- og pitesamisk område. 3.juni 2009."

08.12.2017

Nordland

Les mer

Referat fra ekstraordinært årsmøte 3.juni 2009

08.12.2017

Nordland

Les mer

Ekstraordinært årsmøte Duodje Nordlánnda 25 februar 2009

08.12.2017

Nordland

Les mer

Referat fra årsmøte 16.februar 2009

08.12.2017

Nordland

Les mer

Invitasjon til årsmøte 2013

08.12.2017

Troms

Les mer

Referat fra årsmøte i 2009

08.12.2017

Troms

Les mer

Årsmelding for Romssa Samiid Duodji 2008

08.12.2017

Troms

Les mer

Referat fra årsmøte 03.05.2010

08.12.2017

Øst - Finnmark

Les mer

Referat fra årsmøte i NFSD 29.04.09

08.12.2017

Øst - Finnmark

Les mer

TILTAKSPLAN FOR NUORTHA FINNMARKKU SÁMIID DUODJI

08.12.2017

Øst - Finnmark

Les mer

NUORTHA FINNMARKKU SÁMIID DUODJI

08.12.2017

Øst - Finnmark

Les mer

Aktivitetskalender 1. halvår 2012

08.12.2017

Midt - Finnmark

Les mer

Gaska-Finnmárkku Sámiid Duodji

08.12.2017

Midt - Finnmark

Les mer

GASKA-FINNMÁRKKU SÁMIID DUODJI

08.12.2017

Midt - Finnmark

Les mer

Årsreferat fra årsmøte 29.06.2011

08.12.2017

Vest - Finnmark

Les mer

Referat fra årsmøte 24.02.2010

08.12.2017

Vest - Finnmark

Les mer

Referat fra årsmøtet 13.02.2009

08.12.2017

Vest - Finnmark

Les mer

Landsmøtet i 2014 vedtok at det skal innføres duodjipris. Duodjiprisen utdeles som honnør til mottakeren for verdifull innsats innen duodji.

07.12.2017

Nyheter

Les mer

Dagens anbefaling er bladet HEMSLÖJD NR 5 - 2014

07.12.2017

Nyheter

Les mer

Samiid Duodjis landsstyre har vedtatt at vi skal innføre vervepremier f.o.m 2014

07.12.2017

Nyheter

Les mer

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å heve omsetningsgrensen for å være momsregistrert fra 50.000 til 150.000 kroner. Dersom Stortinget vedtar dette vil ordningen gjelde fra 1.1.2015.

07.12.2017

Nyheter

Les mer

Det sendes derfor ut forespørsel til regionene om det passer best med: 10-12 april 2015 eller 8-10 mai 2015. Svarfrist: 10. desember 2014.

07.12.2017

Nyheter

Les mer

`